הקורסים שלנו

קורס מוהלים מוסמכים

קורס סת״ם

קורס משגיחי כשרות

קורס שחיטת עופות ובהמות

קורס ניקור

073-3744140

153-29927768

machonaliya@gmail.com

הצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני:

Developed & Designed by Sanapix

© 2018 כל הזכויות שמורות למרכז דעת

Sanapix